{ "title": "ویدیوی انگیزشی - رویا", "media": { "type": "mp4", "link": { "720p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/6466", "640p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/6465", "480p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/6464", "320p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/6463" } }, "subtitles": [], "info": { "target": "#" } }

ویدیوی انگیزشی - رویا

امتیاز مطلب: 96%

من از رویایی که در ذهنتان دارید خبر ندارم. اصلا مهم نیست که در مسیر رسیدن به رویایتان چقدر سرخورده و مایوس شدید، اما بدونید رسیدن به آن رویایی که در سر می پرورانید امکان پذیر است. برای بعضی هایتان این جمله آشناست، رسیدن به آن سخت است و مسیر راحتی را در پیش رو ندارید.
ایجاد تغییر در روند زندگی کار دشواری است. در مسیر دستیابی به رویایتان قرار است تعداد زیادی موارد مایوس کننده به سراغتان می آید . ممکن است خیلی وقت ها شکست بخورید و درد و رنج زیادی را متحمل بشوید.

برای مشاهده این ویدیوی انگیزشی با ما در یوکن همراه باشید.

  • نظرات
تصویر آواتار علیرضا قنبری
   علیرضا قنبری

عالی و کاربردی و مفید 😍

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه
امتیاز مطلب: 95%

من از رویایی که در ذهنتان دارید خبر ندارم. اصلا مهم نیست که در مسیر رسیدن به رویایتان چقدر سرخورده و مایوس شدید، اما بدونید رسیدن به آن رویایی که در سر می پرورانید امکان پذیر است. برای بعضی هایتان این جمله آشناست، رسیدن به آن سخت است و مسیر راحتی را در پیش رو ندارید.
ایجاد تغییر در روند زندگی کار دشواری است. در مسیر دستیابی به رویایتان قرار است تعداد زیادی موارد مایوس کننده به سراغتان می آید . ممکن است خیلی وقت ها شکست بخورید و درد و رنج زیادی را متحمل بشوید.

برای مشاهده این ویدیوی انگیزشی با ما در یوکن همراه باشید.

آیا به نظر شما این مطلب مفید بود؟

خیر
2021-07-06 01:25:18
  • نظرات
تصویر آواتار علیرضا قنبری
   علیرضا قنبری

عالی و کاربردی و مفید 😍

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه
دسته بندی ها