{ "title": "کارایی قابل توجه اسپیس ایکس", "media": { "type": "mp4", "link": { "720p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/4393", "640p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/4392", "480p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/4391", "320p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/4390" } }, "subtitles": [], "info": { "target": "#" } }

کارایی قابل توجه اسپیس ایکس

امتیاز مطلب: 90%

کارایی قابل توجه اسپیس ایکس

اسپیس‌ایکس پاسخی است به تاریخ اکتشافات فضایی این دیدگاه من است،یکی از شگفت‌انگیزترین چیزها در مورد ناسا، سازمان ملی هوانوردی و فضایی در آمریکا این است که مدیریت از حدود ۵۶ سال پیش از سال ۱۹۵۸ هیچ تغییری نکرده است. با یوکن همراه باشید.

  • نظرات
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه
امتیاز مطلب: 95%

کارایی قابل توجه اسپیس ایکس

اسپیس‌ایکس پاسخی است به تاریخ اکتشافات فضایی این دیدگاه من است،یکی از شگفت‌انگیزترین چیزها در مورد ناسا، سازمان ملی هوانوردی و فضایی در آمریکا این است که مدیریت از حدود ۵۶ سال پیش از سال ۱۹۵۸ هیچ تغییری نکرده است. با یوکن همراه باشید.

آیا به نظر شما این مطلب مفید بود؟

خیر
2017-08-03 15:58:00
  • نظرات
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه
دسته بندی ها