{ "title": "تد چگونه بوجود آمد؟", "media": { "type": "mp4", "link": { "720p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/4389", "640p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/4388", "480p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/4387", "320p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/4386" } }, "subtitles": [], "info": { "target": "#" } }

تد چگونه بوجود آمد؟

امتیاز مطلب: 90%

تد چگونه بوجود آمد؟

تِد  ده سال پیش در اثر یک شکست تکنولوژیکی بزرگ بوجود آمد قیمت پهنای باند به شدت افت کرد. در سال 2004 هزینه انتقال یک سخنرانی از یک نفر به نفر دیگر در نقطه دیگری از جهان٬ حدود دو دلار بود. 
 

  • نظرات
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه
امتیاز مطلب: 96%

تد چگونه بوجود آمد؟

تِد  ده سال پیش در اثر یک شکست تکنولوژیکی بزرگ بوجود آمد قیمت پهنای باند به شدت افت کرد. در سال 2004 هزینه انتقال یک سخنرانی از یک نفر به نفر دیگر در نقطه دیگری از جهان٬ حدود دو دلار بود. 
 

آیا به نظر شما این مطلب مفید بود؟

خیر
2018-01-08 19:27:07
  • نظرات
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه
دسته بندی ها