{ "title": "آیا گوشی های هوشمند منجر به انزوای ما می شوند؟", "media": { "type": "mp4", "link": { "720p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/4369", "640p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/4372", "480p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/4371", "320p": "http://core.ucan.ir/api/file/getbyid/4370" } }, "subtitles": [], "info": { "target": "#" } }

آیا گوشی های هوشمند منجر به انزوای ما می شوند؟

امتیاز مطلب: 99%

آیا گوشی های هوشمند منجر به انزوای ما می شوند؟

انزوا بخش بزرگی از داستان من در مورد احیای گفتگو است. برخی از مردم می‌پرسند  چرا؟ یعنی انزوا و مکالمه؟ بهبود یک مکالمه در تنهایی آغاز می‌شود، و دلیلش این است: برای اینکه با شخص  دیگری بتوانید ارتباط برقرار کنید باید بتوانید خودتان را جمع و جور کنید و قابلیت تنها ماندن داشته باشید.

  • نظرات
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه
امتیاز مطلب: 93%

آیا گوشی های هوشمند منجر به انزوای ما می شوند؟

انزوا بخش بزرگی از داستان من در مورد احیای گفتگو است. برخی از مردم می‌پرسند  چرا؟ یعنی انزوا و مکالمه؟ بهبود یک مکالمه در تنهایی آغاز می‌شود، و دلیلش این است: برای اینکه با شخص  دیگری بتوانید ارتباط برقرار کنید باید بتوانید خودتان را جمع و جور کنید و قابلیت تنها ماندن داشته باشید.

آیا به نظر شما این مطلب مفید بود؟

خیر
2018-02-24 09:58:59
  • نظرات
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه
دسته بندی ها