{ "title": "گوگل باید برای خدماتش پول بگیرد", "media": { "type": "mp4", "link": { "720p": "https://core.ucan.ir/api/file/getbyid/4364", "640p": "https://core.ucan.ir/api/file/getbyid/4363", "480p": "https://core.ucan.ir/api/file/getbyid/4362", "320p": "https://core.ucan.ir/api/file/getbyid/4361" } }, "subtitles": [], "info": { "target": "#" } }

گوگل باید برای خدماتش پول بگیرد

امتیاز مطلب: 94%

گوگل باید برای خدماتش پول بگیرد

من اگر می‌توانستم مدل کسب و کار گوگل را از ابتدا دوباره بنویسم از گوگل می‌خواستم که برای موتور جستجویش از مردم پول بگیرد. به نظر من این محصول فوق‌العاده‌ست. قبول دارم٬ اینو قبول دارم. من این را به همه می‌گویم. همیشه خیلی زیاد از آن استفاده می‌کنم. 

  • نظرات
تصویر آواتار شمسح
   شمسح

بسیار عالی

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه
امتیاز مطلب: 91%

گوگل باید برای خدماتش پول بگیرد

من اگر می‌توانستم مدل کسب و کار گوگل را از ابتدا دوباره بنویسم از گوگل می‌خواستم که برای موتور جستجویش از مردم پول بگیرد. به نظر من این محصول فوق‌العاده‌ست. قبول دارم٬ اینو قبول دارم. من این را به همه می‌گویم. همیشه خیلی زیاد از آن استفاده می‌کنم. 

آیا به نظر شما این مطلب مفید بود؟

خیر
2018-07-14 16:26:01
  • نظرات
تصویر آواتار شمسح
   شمسح

بسیار عالی

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه
دسته بندی ها