بیژن ثابت

براساس
به ترتیب
زندگینامۀ تصویری بیژن ثابت سرمایه گذار و طراح ایرانی
بیوگرافی
بیژن ثابت سرمایه دار ایرانی ساکن بوستون آمریکا طراح و سرمایه گذار اصلی گوشی‌های پیشرفته تلفن همراه شرکت گوگل است.گوشی پیشرفته تلفن همراه شرکت گوگل به موفقیت خوبی دست یافت و در عرض کمتر از یک ماه بیش از 2میلیون عدد از آن پیش فروش شد و رقیب جدی برای آیفون اپل محسوب شد.
بیژن ثابت سرمایه دار ایرانی ساکن بوستون آمریکا طراح و سرمایه گذار اصلی گوشی‌های پیشرفته تلفن همراه شرکت گوگل است.گوشی پیشرفته تلفن همراه شرکت گوگل به موفقیت خوبی دست یافت و در عرض کمتر از یک ماه بیش ...
دسته بندی ها