سپندارمذگان

براساس
به ترتیب
جشن سپندارمذگان در تاریخچه ایران
تقویم تاریخ
جشن سپندارمذگان یا جشن اسپندگان، روز عشق ایرانی و یکی از جشن‌های ایران باستان است که در روز 5 اسفند در گاهشمار زرتشتی که برابر با روز 29 بهمن در گاهشمار خورشیدی است، برگزار می‌شود. برای آشنایی با این روز با این ویدیو یوکن همراه باشید.
جشن سپندارمذگان یا جشن اسپندگان، روز عشق ایرانی و یکی از جشن‌های ایران باستان است که در روز 5 اسفند در گاهشمار زرتشتی که برابر با روز 29 بهمن در گاهشمار خورشیدی است، برگزار می‌شود. برای آشنایی با این ...
دسته بندی ها