علاقه و احترام

براساس
به ترتیب
حرف دلتان را گوش کنید تا در تمام جوانب زندگی‌تان موفق شوید
انگیزشی
وقتی در زندگی با مشکلی مواجه می‌شوی، به نظر خودت احترام بگذار. به خودت و تصمیماتت اعتماد کن. زندگی و اتفاقات آن را از منظر خود و براساس تجربه‌ی خود نگاه کن. به دنبال نظر دیگران نباش و خود را وابسته آن‌ها نکن. مشورت کردن و تحقیق کردن خوب است، حتما این کارها را انجام بده، اما در پایان خودت فکر کن و تصمیم نهایی را بگیر.
وقتی در زندگی با مشکلی مواجه می‌شوی، به نظر خودت احترام بگذار. به خودت و تصمیماتت اعتماد کن. زندگی و اتفاقات آن را از منظر خود و براساس تجربه‌ی خود نگاه کن. به دنبال نظر دیگران نباش و خود را وابسته ...
دسته بندی ها