صفویه

براساس
به ترتیب
زندگینامه تصویری شاه عباس، پادشاه مقتدر و فرهیختۀ صفوی
بیوگرافی
در دوران شاه عباس دشمنان اصلی دولت صفوی، ازبکان در شرق و عثمانیان در غرب بودند. شاه عباس به ازبکان یورش برد و بر آنها پیروز شد. شاه عباس پس از پیروزی بر ازبکان پایتختش را از قزوین به اصفهان که آن را به شکل یکی از زیباترین شهرهای جهان دگرگون کرده بود، منتقل کرد. با یوکن همراه باشید تا در این ویدئو درباره شاه عباس و دوران سلطنتش بیشتر بدانید.
در دوران شاه عباس دشمنان اصلی دولت صفوی، ازبکان در شرق و عثمانیان در غرب بودند. شاه عباس به ازبکان یورش برد و بر آنها پیروز شد. شاه عباس پس از پیروزی بر ازبکان پایتختش را از قزوین به اصفهان که آن را ...
دسته بندی ها