امیر کبیر

براساس
به ترتیب
زندگینامه امیر کبیر در یک نگاه
بیوگرافی
میرزا تقی خان مشهور به امیرکبیر در سال 1186 در روستای هزاوه از توابع اراک دیده به جهان گشود. پس از مرگ محمدشاه در تهران، با رسیدن خبر به ناصرالدین میرزا در تبریز میرزا تقی خان به شایسته ترین روش ممکن شاه را به تهران رساند. شاه به محض رسیدن به تهران در14 شهریور 1227 بر تخت سلطنت نشست و میرزا تقی خان را به صدارت برگزید و لقب امیرکبیر را به او اعطا نمود.
میرزا تقی خان مشهور به امیرکبیر در سال 1186 در روستای هزاوه از توابع اراک دیده به جهان گشود. پس از مرگ محمدشاه در تهران، با رسیدن خبر به ناصرالدین میرزا در تبریز میرزا تقی خان به شایسته ترین روش ...
دسته بندی ها