عملکرد سازمانی

براساس
به ترتیب
طریقه رفتار با کارمندان ناکارآمد و چگونگی ایجاد انگیزه در آن‌ها
رفتار سازمانی
اگر فکری به حال عملکرد نامناسب کارمندان خود نکنید، شاهد تأثیرات منفی مانند کاهش سود و تضعیف روحیه‌ی تیمی خواهید بود. با یوکن همراه باشید تا به شما بگوییم چگونه می توان در کارمندان ناکارآمد انگیزه ایجاد کرد.
اگر فکری به حال عملکرد نامناسب کارمندان خود نکنید، شاهد تأثیرات منفی مانند کاهش سود و تضعیف روحیه‌ی تیمی خواهید بود. با یوکن همراه باشید تا به شما بگوییم چگونه می توان در کارمندان ناکارآمد انگیزه ...
4 روشی که رهبران می‌توانند با کمک آن از کارکنان مضطرب و تنها حمایت کنند
مدیریت
کارکنان شما چطور با قرنطینه کنار آمده‌اند؟ از آنجایی که همه ما در شرایطی مشابه هستیم و اعتراض کردن کار از جایی پیش نمی برد، اگر در هنگام جلسات یا وقت استراحت درباره شرایطشان سؤالی بپرسید به احتمال زیاد پاسخی جز «همه چیز رو به راه است» دریافت نخواهید کرد. 
کارکنان شما چطور با قرنطینه کنار آمده‌اند؟ از آنجایی که همه ما در شرایطی مشابه هستیم و اعتراض کردن کار از جایی پیش نمی برد، اگر در هنگام جلسات یا وقت استراحت درباره شرایطشان سؤالی بپرسید به احتمال ...
دسته بندی ها