دکتر حسین فاطمی

براساس
به ترتیب
زندگی حسین فاطمی در تصویر
بیوگرافی
سید حسین فاطمی جوانترین وزیر خارجه تاریخ ایران ،دستیار و معاون پارلمانی دکتر محمد مصدق عاشورای 1296  پنجمین و آخرین فرزند سید علی محمد معروف به سیف العلما که از روحانیون بود  در نایین چشم به جهان گشود. او در زادگاهش تحصیلات ابتدایی را سپری کرد و در ده سالگی برای ادامه تحصیل  به اصفهان رفت   و در سال 1316 بعد از تحصیلات دبیرستانی به تهران رفت .
سید حسین فاطمی جوانترین وزیر خارجه تاریخ ایران ،دستیار و معاون پارلمانی دکتر محمد مصدق عاشورای 1296  پنجمین و آخرین فرزند سید علی محمد معروف به سیف العلما که از روحانیون بود  در نایین چشم به جهان گشود...
دسته بندی ها