عمر خیام

براساس
به ترتیب
زندگینامه تصویری عمر خیام نیشابوری، فیلسوف، ستاره شناس و شاعر ایرانی
بیوگرافی
ابوالفتح عمر ابن ابراهیم الخیام در 26 سالگی به عنوان مشاور نزد سلطان ملک شاهِ اول خدمت کرد و از آنجایی که انسانی خوش مشرب بود از نزدیکان شاه گشت. در 449 به سمرقند رفت و مهمترین آثار ریاضی خود را به جای گذاشت در این دوران ،شرق پیشرو در مطالعات ریاضیات بود و به پیشرفتهای مهمی به خصوص جبر دست یافته بود بزرگترین اثر خیام یافتن راه حلی برای حل معادلات درجه 3 بود.
ابوالفتح عمر ابن ابراهیم الخیام در 26 سالگی به عنوان مشاور نزد سلطان ملک شاهِ اول خدمت کرد و از آنجایی که انسانی خوش مشرب بود از نزدیکان شاه گشت. در 449 به سمرقند رفت و مهمترین آثار ریاضی خود را به ...
دسته بندی ها