سهراب سپهری

براساس
به ترتیب
زندگینامه تصویری سهراب سپهری در یک نگاه
بیوگرافی
کاشان، 15 مهر 1307، ماه جبین خانم فارغ شد و اسدالله خان سپهری علاوه بر منوچهر ، صاحب پسری دیگر شد، پسری نقاش و شاعر پیشه با نام سهراب، میلادش چون وزیدن نسیمی فرحبخش بود که علفزارها پیش از شیوع تکلم، خوابش را دیده بودند. او مفتونِ آب و خاک و طبیعت بود؛ پس در بیست سالگی بعد از اخذ دیپلم، به تهران آمد و در دانشگاه هنرهای زیبا مشغول به تحصیل شد.
کاشان، 15 مهر 1307، ماه جبین خانم فارغ شد و اسدالله خان سپهری علاوه بر منوچهر ، صاحب پسری دیگر شد، پسری نقاش و شاعر پیشه با نام سهراب، میلادش چون وزیدن نسیمی فرحبخش بود که علفزارها پیش از شیوع تکلم، ...
دسته بندی ها