بهروز وثوقی

براساس
به ترتیب
زندگینامه تصویری بهروز وثوقی
بیوگرافی
بهروز وثوقی قبل از بازیگری در سینما، کارمند اداره ی دارایی بود و اولین جرقه های بازیگری در او زمانی زده شد که فیلمی در سینما دیده بود و سعی می کرد بازی بازیگر آن فیلم را تقلید کند سرانجام او در سن 21 سالگی با بازی در فیلم طوفان در شهر ما ساخته ی سامویل خاچیکیان پا به عرصه ی سینما گذاشت و تا ده سال فیلم های متعدد اما نه چندان مطرحی را بازی کرد تا اینکه او در ...
بهروز وثوقی قبل از بازیگری در سینما، کارمند اداره ی دارایی بود و اولین جرقه های بازیگری در او زمانی زده شد که فیلمی در سینما دیده بود و سعی می کرد بازی بازیگر آن فیلم را تقلید کند سرانجام او در سن 21 ...
دسته بندی ها