محمد مصدق

براساس
به ترتیب
زندگینامه تصویری دکتر محمد مصدق
بیوگرافی
سال 1258 در تهران کودکی از طایفه ی قاجار به دنیا آمد که با قدرت میهن پرستی و زکاوتش اقتدار را به ایران بازگرداند، محمد مصدق ، پدرش هدایت الله وزیر امور مالی قاجار و مادرش شاهزاده نجم السلطنه نوه ی عباس میرزا. تحصیلاتش را در دانشگاه حقوق در پاریس ادامه داد و به علت بیماری پس از دو سال تحصیل به ایران بازگشت. بعد از بهبودی به اروپا بازگشت و در دانشگاه نوشاتل ...
سال 1258 در تهران کودکی از طایفه ی قاجار به دنیا آمد که با قدرت میهن پرستی و زکاوتش اقتدار را به ایران بازگرداند، محمد مصدق ، پدرش هدایت الله وزیر امور مالی قاجار و مادرش شاهزاده نجم السلطنه نوه ی ...
دسته بندی ها