جشن چله تموز

براساس
به ترتیب
تاریخ تصویری جشن های ایران باستان : جشن چله تموز
تقویم تاریخ
تموز در تقویم کهن ایرانی گرم‌ترین ماه سال است. چهل یا چله تموز حدودا از اول تیر ماه شروع می‌شده و تا دهم مرداد ماه ادامه می‌یافته. معمولاً شروع این چهل روز با طولانی‌ترین روز سال آغاز می‌شود.
تموز در تقویم کهن ایرانی گرم‌ترین ماه سال است. چهل یا چله تموز حدودا از اول تیر ماه شروع می‌شده و تا دهم مرداد ماه ادامه می‌یافته. معمولاً شروع این چهل روز با طولانی‌ترین روز سال آغاز می‌شود.
دسته بندی ها