انوشه انصاری

براساس
به ترتیب
انوشه انصاری به عنوان مدیر عامل بنیاد جایزه ایکس برگزیده می‌شود
زنان موفق
انوشه انصاری، 12 سال پس از سفرش به فضا، به عنوان مدیر عامل جایزه ایکس برگزیده شده است. جایزه ایکس یک سازمان غیر انتفاعی است که مسابقات عمومی را طراحی و مدیریت می کند تا به پیشرفت تکنولوژیکی که به سود بشریت است کمک کند. با یوکن همراه باشید.
انوشه انصاری، 12 سال پس از سفرش به فضا، به عنوان مدیر عامل جایزه ایکس برگزیده شده است. جایزه ایکس یک سازمان غیر انتفاعی است که مسابقات عمومی را طراحی و مدیریت می کند تا به پیشرفت تکنولوژیکی که به سود ...
انوشه انصاری یک نمونه ی بارز زن موفق ایرانی  که به جهانیان ثابت کرد که خواستن ...
بیوگرافی
وسعت کهکشان و زیبایی بی حد و حصر آن موجب شده که دنیایی شگفت انگیز را در خود پنهان کند، ناشناخته های این جهان به قدری زیاد هستند که تنها تا کنون به بخشی از آن دسترسی پیدا شده است. نگاهی به بیوگرافی انوشه انصاری اولین زن گردشگر فضایی و کسی که توانست هزینه ی سفرش به فضا را خود تهیه کند.
وسعت کهکشان و زیبایی بی حد و حصر آن موجب شده که دنیایی شگفت انگیز را در خود پنهان کند، ناشناخته های این جهان به قدری زیاد هستند که تنها تا کنون به بخشی از آن دسترسی پیدا شده است. نگاهی به بیوگرافی ...
دسته بندی ها