انوشه انصاری

براساس
به ترتیب
انوشه انصاری به عنوان مدیرعامل بنیاد جایزه ایکس برگزیده می‌شود
زنان موفق
برای آشنایی با مسیر موفقیت انوشه انصاری با یوکن همراه باشید.
برای آشنایی با مسیر موفقیت انوشه انصاری با یوکن همراه باشید.
انوشه انصاری یک نمونه ی بارز زن موفق ایرانی  که به جهانیان ثابت کرد که خواستن ...
زنان موفق
وسعت کهکشان و زیبایی بی حد و حصر آن موجب شده که دنیایی شگفت انگیز را در خود پنهان کند، ناشناخته های این جهان به قدری زیاد هستند که تنها تا کنون به بخشی از آن دسترسی پیدا شده است. نگاهی به بیوگرافی انوشه انصاری اولین زن گردشگر فضایی و کسی که توانست هزینه ی سفرش به فضا را خود تهیه کند.
وسعت کهکشان و زیبایی بی حد و حصر آن موجب شده که دنیایی شگفت انگیز را در خود پنهان کند، ناشناخته های این جهان به قدری زیاد هستند که تنها تا کنون به بخشی از آن دسترسی پیدا شده است. نگاهی به بیوگرافی ...
دسته بندی ها