مهران مدیری

براساس
به ترتیب
مهران مدیری نویسنده، کارگردان، بازیگر، گاهی خواننده و حتی طراح فضا و دکور
بیوگرافی
نگاهی به بیوگرافی مهران مدیری که مجله نیوزویک در سال 2008 اورا یکی از بیست مرد قدرتمند ایران نامید
نگاهی به بیوگرافی مهران مدیری که مجله نیوزویک در سال 2008 اورا یکی از بیست مرد قدرتمند ایران نامید
دسته بندی ها