موناجراحی

براساس
به ترتیب
مونا جراحی  تنها ایرانی‌ حاضر در بین 102 استعداد برتر
زنان موفق
نگاهی به بیوگرافی پروفسور مونا جراحی که موفق کسب بالاترین نشان تحقیقاتی دانشمندان و مهندسین جوان را در آمریکا به خود اختصاص داد
نگاهی به بیوگرافی پروفسور مونا جراحی که موفق کسب بالاترین نشان تحقیقاتی دانشمندان و مهندسین جوان را در آمریکا به خود اختصاص داد
دسته بندی ها