مایکل پلپس

براساس
به ترتیب
مایکل فلپس سایه‌ای از یک اَبَر انسان؛ بیوگرافی  دارندهٔ 28 مدال المپیک
بیوگرافی
قطعا اولین قهرمانی فلپس در مبارزه و غلبه اش بر ترس بود، وحشت از آب! با یوکن همراه باشید تا نگاهی به بیوگرافی مایکل فلپس پر افتخارترین ورزشکار جهان داشته باشیم.
قطعا اولین قهرمانی فلپس در مبارزه و غلبه اش بر ترس بود، وحشت از آب! با یوکن همراه باشید تا نگاهی به بیوگرافی مایکل فلپس پر افتخارترین ورزشکار جهان داشته باشیم.
دسته بندی ها