مایکل پلپس

براساس
به ترتیب
مایکل فلپس سایه ای از یک اَبَر انسان ؛ بیوگرافی  دارندهٔ ۲۸ مدال المپیک
بیوگرافی
قطعا اولین قهرمانی فلپس در مبارزه و غلبه اش بر ترس بود، وحشت از آب ! نگاهی به بیوگرافی مایکل فلپس پر افتخارترین ورزشکار جهان
قطعا اولین قهرمانی فلپس در مبارزه و غلبه اش بر ترس بود، وحشت از آب ! نگاهی به بیوگرافی مایکل فلپس پر افتخارترین ورزشکار جهان
دسته بندی ها