نیاز به رهبر

براساس
به ترتیب
اگر همه‌ی ما با استعداد هستیم پس چرا به رهبر نیاز داریم؟
رفتار سازمانی
تحقیقی در سال ۲۰۱۵ نمایان کرد که از هر ۲ نفری که استعفا می‌دهند ۱ نفر آن‌ها به دلیل مدیریت ضعیف شغلش را رها می‌کند. کمتر از یک سوم کارمندان آمریکایی از مدیریت بد شکایت می‌کنند. اگر مدیریت‌ها و رهبری این‌قدر برای محیط کاری ما بد هستند، پس چرا هنوز هم وجود دارند؟ با یوکن همراه باشید.
تحقیقی در سال ۲۰۱۵ نمایان کرد که از هر ۲ نفری که استعفا می‌دهند ۱ نفر آن‌ها به دلیل مدیریت ضعیف شغلش را رها می‌کند. کمتر از یک سوم کارمندان آمریکایی از مدیریت بد شکایت می‌کنند. اگر مدیریت‌ها و رهبری ...
برای رشد کسب‌و‌کار خود، اول از همه نیاز به پرورش رهبران خود دارید
مدیریت
برای رشد کسب‌و‌کار خود، اول از همه نیاز به پرورش رهبران خود دارید. اینجا به چگونگی انجام آن می‌پردازیم. اولین چالش بزرگ برای رشد یک کسب‌و‌کار، توسعه‌ی مهارت‌های رهبری در تمام سطوح سازمان است. با یوکن همراه باشید تا 5 محدوده‌ای که باید روی آن کار کنیدرا ببینید.
برای رشد کسب‌و‌کار خود، اول از همه نیاز به پرورش رهبران خود دارید. اینجا به چگونگی انجام آن می‌پردازیم. اولین چالش بزرگ برای رشد یک کسب‌و‌کار، توسعه‌ی مهارت‌های رهبری در تمام سطوح سازمان است. با یوکن ...
دسته بندی ها