الگوی تیم

براساس
به ترتیب
با عاداتی ساده، الگوی تیم‌تان باشید
مدیریت شخصی
الهام بخشیدن به تیم، قسمتی از وظایف یک مدیر است. اگر دوست دارید که کارمندان‌تان با همدیگر و مشتری رفتار خوبی داشته باشند و کارشان را به بهترین شکل انجام دهند، این 6 عادت را در خودتان ایجاد کنید.
الهام بخشیدن به تیم، قسمتی از وظایف یک مدیر است. اگر دوست دارید که کارمندان‌تان با همدیگر و مشتری رفتار خوبی داشته باشند و کارشان را به بهترین شکل انجام دهند، این 6 عادت را در خودتان ایجاد کنید.
دسته بندی ها