ماه رمضان

براساس
به ترتیب
19 توصیه به کارمندان در ماه رمضان
توسعه فردی
وقتی مجبور هستیم نیمی از روز را با زبان روزه در محیط کار سر کنیم، با چالش‌های زیادی مواجه خواهیم شد. با یوکن همراه باشید تا با هم تلاش کنیم کمی از چالش‌های روزه‌داری در محیط کار را کاهش دهیم.
وقتی مجبور هستیم نیمی از روز را با زبان روزه در محیط کار سر کنیم، با چالش‌های زیادی مواجه خواهیم شد. با یوکن همراه باشید تا با هم تلاش کنیم کمی از چالش‌های روزه‌داری در محیط کار را کاهش دهیم.
چطور در ماه رمضان تمرکز بیشتری روی انجام کارهایمان داشته باشیم؟
مدیریت شخصی
در ماه رمضان نباید اجازه دهید روزه گرفتن سبب کاهش انرژی و از دست رفتن تمرکز و بهره‌وری‌تان شود، اما کارمندان و کارآفرینان زیادی هستند که روزه‌داری روی عملکرد کاری‌شان سایه می‌اندازد. توصیه می‌شود استراتژی‌ها و تغییراتی را در رفتارها و انجام کارهایتان اعمال کنید تا از تأثیر فوق‌العاده‌ی آن در بالا بردن بهره‌وری‌تان در ماه رمضان متعجب شوید.
در ماه رمضان نباید اجازه دهید روزه گرفتن سبب کاهش انرژی و از دست رفتن تمرکز و بهره‌وری‌تان شود، اما کارمندان و کارآفرینان زیادی هستند که روزه‌داری روی عملکرد کاری‌شان سایه می‌اندازد. توصیه می‌شود ...
دسته بندی ها