دروغ های بازدارنده موفقیت

براساس
به ترتیب
پنج دروغی که به خودمان می‌گوییم و مانع موفقیتمان می‌شود
مدیریت شخصی
خیلی از افراد توانایی‌های خود را نادیده می‌گیرند و دائماً برای عدم موفقیت خود به دنبال دروغ‌هایی هستند تا وجدانشان آرام شود. گاهی لازم است با خود خلوت کنیم و ببینیم چرا در زندگی همان کسی نیستیم که آرزو داریم. چه چیزی سبب شده تا ما به آرمان‌هایمان نرسیم. گاهی هیچ عامل بازدارنده‌ای برای عدم موفقیت ما وجود ندارد؛ اما خودمان با دروغ‌هایی که می‌گوییم جلوی ...
خیلی از افراد توانایی‌های خود را نادیده می‌گیرند و دائماً برای عدم موفقیت خود به دنبال دروغ‌هایی هستند تا وجدانشان آرام شود. گاهی لازم است با خود خلوت کنیم و ببینیم چرا در زندگی همان کسی نیستیم که ...
دسته بندی ها