معتادان کار

براساس
به ترتیب
آیا معتادان به کار شما را گول می‌زنند؟
مدیریت شخصی
شما تنها نیستین. بر اساس تحقیق آرون رًید از دانشکده تجارت دانشگاه بوستون، بیش از نیمی از ما از خودمان انتظار داریم که هر روزِ هفته تمام وقت کار کنیم. با یوکن همراه باشید.
شما تنها نیستین. بر اساس تحقیق آرون رًید از دانشکده تجارت دانشگاه بوستون، بیش از نیمی از ما از خودمان انتظار داریم که هر روزِ هفته تمام وقت کار کنیم. با یوکن همراه باشید.
دسته بندی ها