عدم بهره وری

براساس
به ترتیب
پنج عادت صبحگاهی که میزان بهره‌وری را در تمام طول روز حفظ می‌کند
مدیریت شخصی
اگر در مجموع فرد سحرخیزی نیستید، اولین ساعات بعد از بیدار شدن را از دست نداده و روز خود را در معرض خطر عدم بهره‌وری قرار ندهید.
اگر در مجموع فرد سحرخیزی نیستید، اولین ساعات بعد از بیدار شدن را از دست نداده و روز خود را در معرض خطر عدم بهره‌وری قرار ندهید.
دسته بندی ها