رفتارهای پر ریسک

براساس
به ترتیب
چرا زنان اغلب بیشتر از مردان عمر می کنند؟
معمولا مردان زودتر از زنان می میرند.این مقاله به بررسی علت عمر بیشتر زنان در مقابل مردان می پردازد.در نگاه اول ٪ از افراد بالای ۶۵ سال و ۶۷٪ از افراد بالای ۸۵ سال را زنان تشکیل می‌دهند.در ایران زنان 3 سال بیشتر از مردان و در دنیا 7سال بیشتر عمر می کنند.با یوکن همراه باشید تا علت این موضوع را بررسی کنیم.
معمولا مردان زودتر از زنان می میرند.این مقاله به بررسی علت عمر بیشتر زنان در مقابل مردان می پردازد.در نگاه اول ٪ از افراد بالای ۶۵ سال و ۶۷٪ از افراد بالای ۸۵ سال را زنان تشکیل می‌دهند.در ایران زنان 3...
دسته بندی ها