کمپانی اپل

براساس
به ترتیب
چطور می توان قیمت مناسبی را برای محصولات در نظر گرفت؟
بازاریابی
بعد از نهایی شدن و تولید محصول، تعیین قیمت آن به یکی از دشوارترین پازل ها تبدیل خواهد شد.
بعد از نهایی شدن و تولید محصول، تعیین قیمت آن به یکی از دشوارترین پازل ها تبدیل خواهد شد.
4 توصیه ی استیو وازنیاک، یکی از بنیانگذاران کمپانی اپل به کارآفرینان جوان
کار آفرینی
در طول پروسه ی گسترش کمپانی اپل، استیو جابز بود که همیشه در کانون توجه قرار داشت؛ در حالیکه استیو وازنیاک در پست صحنه بود و عملا تمامی کارها را انجام می داد.
در طول پروسه ی گسترش کمپانی اپل، استیو جابز بود که همیشه در کانون توجه قرار داشت؛ در حالیکه استیو وازنیاک در پست صحنه بود و عملا تمامی کارها را انجام می داد.
دسته بندی ها