ساعات بهره وری

براساس
به ترتیب
روش استفاده از قانون 80/20 برای موفقیت بیشتر در زندگی
مدیریت زمان
ایده ی اصلی قانون 80/20 این است که تا حد امکان فعالیت هایی را انجام دهیم که باعث سوددهی می شوند و از اتلاف وقت برای فعالیت های بیهوده اجتناب کنیم. با یوکن همراه باشید تا درباره این قانون بیشتر بدانید.
ایده ی اصلی قانون 80/20 این است که تا حد امکان فعالیت هایی را انجام دهیم که باعث سوددهی می شوند و از اتلاف وقت برای فعالیت های بیهوده اجتناب کنیم. با یوکن همراه باشید تا درباره این قانون بیشتر بدانید.
معرفی چند عادت رفتاری دشوار که افراد موفق هر روز انجام می دهند
مدیریت شخصی
اهداف بزرگ و آرزوهایی که برای دستیابی به آنها تلاش می کنیم، مهم هستند؛ اما همیشه چیزهای کوچک تر در زندگی، به فعالیت های روزانه ی ما نیرو می دهند
اهداف بزرگ و آرزوهایی که برای دستیابی به آنها تلاش می کنیم، مهم هستند؛ اما همیشه چیزهای کوچک تر در زندگی، به فعالیت های روزانه ی ما نیرو می دهند
دسته بندی ها