تبعیت از حس درونی برای انتخاب بهتر است یا تفکر

امتیاز مطلب: 85%

حس درونی در تمامی مراحل زندگی برای تصمیمات مختلف همراه هر فرد است، و به نوعی قبل از انتخاب به شما پیش‌آگاهی می‌دهد. همیشه این موضوع مطرح بوده، که تبعیت از حس درونی بهتر است یا تفکر همراه با تحقیق بیشتر. مغز در مواقع مختلف به صورت کند یا سریع واکنش نشان می‌دهد. اما بر اساس تحقیقات انجام شده درک مستقیم ما در سریع فکر کردن قرار دارد، همچنین فرد زمانی که به تصمیمات اولیه و آنی در انتخاب اعتماد می‌کند؛ رضایت بیشتری به همراه دارد. مطالعات نشان داد که اگر فرد به حس درونی خود برای انتخاب اعتماد کند؛ پشیمانی کم‌تری به دنبال خواهد داشت. در یوکن می‌توانید ویدئو این مطلب را به صورت کامل مشاهده کنید.

  • نظرات
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه
امتیاز مطلب: 85%

حس درونی در تمامی مراحل زندگی برای تصمیمات مختلف همراه هر فرد است، و به نوعی قبل از انتخاب به شما پیش‌آگاهی می‌دهد. همیشه این موضوع مطرح بوده، که تبعیت از حس درونی بهتر است یا تفکر همراه با تحقیق بیشتر. مغز در مواقع مختلف به صورت کند یا سریع واکنش نشان می‌دهد. اما بر اساس تحقیقات انجام شده درک مستقیم ما در سریع فکر کردن قرار دارد، همچنین فرد زمانی که به تصمیمات اولیه و آنی در انتخاب اعتماد می‌کند؛ رضایت بیشتری به همراه دارد. مطالعات نشان داد که اگر فرد به حس درونی خود برای انتخاب اعتماد کند؛ پشیمانی کم‌تری به دنبال خواهد داشت. در یوکن می‌توانید ویدئو این مطلب را به صورت کامل مشاهده کنید.

آیا به نظر شما این مطلب مفید بود؟

خیر
2020-08-02 17:44:36
  • نظرات
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است

کد امنیتی فرم ثبت دیدگاه
دسته بندی ها